Założenie działalności internetowej w Hiszpanii – jak to zrobić?

Nie wszyscy wiedzą, że rynek hiszpański jest dostępny i przyjazny dla polskich inwestorów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za prowadzeniem w Hiszpanii własnej firmy są podobieństwa łączące oba kraje, które umożliwiają wzajemne zrozumienie i współpracę. Jednak założenie działalności w Hiszpanii wymaga starannych przygotowywań w obszarze prawnym, ponieważ jest to proces, na którego każdym etapie należy dokładnie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Jak więc założyć, otworzyć i prowadzić firmę w Hiszpanii?

Po pierwsze zasada swobody gospodarczej

Warto na samym początku wiedzieć, że w Hiszpanii obowiązuje zasada swobody gospodarczej. Oznacza to w praktyce, że na założenie działalności w Hiszpanii nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia. Jest ono jednak konieczne w kilku wyjątkowych dziedzinach, jakimi są radio, telewizja, transport i przemysł zbrojeniowy. Jeśli jednak planujemy inny rodzaj działalności, nie musimy ubiegać się o wspomniane pozwolenie. Obowiązujące w Hiszpanii przepisy są bardziej skomplikowane niż w Polsce, dlatego potencjalnego przedsiębiorcę czeka na początku sporo papierkowej pracy, aby móc ruszyć ze swoją firmą.

Założenie działalności w Hiszpanii krok po kroku

Pierwszym krokiem, jakiego wymaga założenie własnej firmy w Hiszpanii w postaci spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest otrzymanie zaświadczenia wystawianego przez hiszpański Centralny Rejestr Handlowy. Potwierdza ono, że nazwa firmy nie jest już używana przez inną spółkę. Następnie firma zobligowana jest do otworzenia rachunku bankowego i wpłacenia kapitału zakładowego.

W wypadku spółki z o.o. musi zostać wpłacona całość kapitału, jednak w wypadku spółki akcyjnej wymagane jest wpłacenie jedynie 25% kapitału. Kolejnym krokiem jest podpisanie aktu założycielskiego spółki, które odbywa się w obecności hiszpańskiego notariusza, któremu wcześniej należy przedłożyć komplet wszystkich niezbędnych dokumentów.

Natomiast od inwestorów zagranicznych wymagane jest zgłoszenie inwestycji do Generalnej Dyrekcji Handlu i Inwestycji w Ministerstwie Gospodarki i Finansów, a następnie uzyskanie tymczasowego numeru identyfikacji podatkowej VAT, który jest niezbędny do wpisania spółki do Rejestru Handlowego. Należy pamiętać o dotrzymaniu wszystkich niezbędnych terminów regulowanych przez prawo hiszpańskie.

Przyszły przedsiębiorca musi wnieść także opłatę skarbową oraz podatek od przeniesienia kapitału. W ciągu dwóch miesięcy od wydania aktu założycielskiego spółki, powinien zostać również złożony wniosek rejestracyjny. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca uzyska numer NIF.  Ponadto należy jeszcze dokonać odpowiednich zgłoszeń rozpoczęcia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, które umożliwią jej prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami prawnymi.

Formy prawne spółek w Hiszpanii

Założenie działalności w Hiszpanii niesie ze sobą również konieczność wyboru formy jej prowadzenia, a jest ich naprawdę wiele. Polski inwestor może zarejestrować działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia lub w formie spółki. Najczęściej jednak wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna ze względu na korzystne zasady jej prowadzenia regulowane przez prawo hiszpańskie.

Osoby fizyczne mogą prowadzić w Hiszpanii również samodzielną działalność gospodarczą, która jest odpowiednikiem polskiego prywatnego przedsiębiorstwa jednoosobowego. Indywidualną działalność gospodarczą należy wtedy zarejestrować w urzędzie skarbowym. Do tego celu wymagane jest zgłoszenie w hiszpańskim odpowiedniku ZUS i dopełnienie reszty niezbędnych formalności.